top of page

koku giderici kedi kumları

pet yaşam alanı hijyen spreyleri

Firmamız tarafından bor katkılı ve Muhtelif kil kristalleri kullanılarak ileri teknoloji ile üretilen yüksek sıvı emme kapasitesine sahip, kötü kokuları yok etme özelliği olan kedi kumu TEMİZLİK VE HİJYEN konusunda önemli birçok özelliğe sahiptir.

 

Kedilere insanlarla birlikte sağlıklı yaşam alanları sağlanması, evlerde kötü kokuların oluşmaması, hastalıkların önlenmesi üzerinde durulması, bilinmesi ve titizlikle uygulanması gereken en önemli hususlar bulunmaktadır.

 

Bu konuların başında patojenik etkenlerin (mikroorganizmaların) üremelerine mani olunması ve öldürülmesi, kötü kokuların başka bir koku ile bastırılması değil “YOK EDİLMESİ” önem kazanmaktadır.

Mikroorganizmaların öldürülmesi ya da en aza indirilmesi için çokça neden ve aynı zamanda yararlar bulunmaktadır.


Kedi kumu ile elde edilmesi gereken hususlar genel olarak;

Dışkılama ve idrardan kaynaklı kötü kokuların oluşmamasını Sağlamak,

Dışkılama bölgelerinde dışkı ve idrarın etrafa dağılmasını önlemek,

Kedilerde hastalık oluşturan mikroorganizmaları yok etmek ve

Böylece enfeksiyonlara ve yayılmalarına mani olmak.

Besi yerlerini ve diğer ortamları mikroplardan arınmış hale getirmek.
Kullanılan malzeme ve aletlerin, mikroorganizmalarla bulaşmasını önlemek.
Hastalık etkenlerinin etrafa yayılmasına ve bulaşmasına mani olmak.

 

Ürettiğimiz kedi kumu;  Antibakteriyel, Antifungal, Antiparaziter, Antiseptik, Antiviral, Bakterisid, Bakterisidal, Bakteriostasis, Bakteriyostatik özellikler taşımaktadır.

 

Bu özellikleri ürettiğimiz kedi kumunu tercih nedeni yapmaktadır. 

bottom of page